Kwon-taek Im

First name
Kwon-taek
Last name
Im
Chunhyang Im, K.-taek (2001), New Yorker Video.