Shigeru Mizuki

First name
Shigeru
Last name
Mizuki
NonNonBa Mizuki, S. (2012), Montreal: Drawn & Quarterly, 432.
Onward Towards Our Noble Deaths Mizuki, S. (2011), Montreal: Drawn & Quarterly, 368.
Showa 1926-1939: A History of Japan Mizuki, S. (2013), New York, NY: Drawn & Quarterly, 560.
Showa 1939-1944: A History of Japan Mizuki, S. (2014), New York, NY: Drawn & Quarterly, 536.
Kitaro Mizuki, S. (2013), Montreal: Drawn & Quarterly, 432.