Sherry Thomas

First name
Sherry
Last name
Thomas
The Magnolia Sword: A Ballad of Mulan Thomas, S. (2019), New York: Tu Books, 352 pages.