Yamamoto Tsunetomo

First name
Yamamoto
Last name
Tsunetomo
Hagakure: The Book of the Samurai. 2002nd ed. Tsunetomo, Y. (1979), Tokyo: Kodansha International, 180.